Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Harç alınması - BankaKanun:491    Madde:123

Şikayetçi vekilinin Mahkememize vermiş olduğu dilekçesi ile borçlu hakkında yaptıkları takipte kendilerin harç alınmasının usulsüz olduğunu belirterek Müdürlük kararının yerinde olmadığını belirterek kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Şikayetçi Banka tarafından yapılan şikayetin konusunun , bankanın yurt içinde kullandırmış olduğu kredinin geri dönmesini sağlamak için gerçekleştirdiği , takiplerin harca tabi olup olmadığında toplandığı,
492 Sayılı Harçlar Yasasının 13. maddesinde harca tabi işlemler ve muaflıkların düzenlendiği, Harçlar Kanunu İkinci Kısım 13. maddesinde hangi yargısal etkinliklerin harçtan ayrık tutulduğunun tek tek sayılı olduğu,
Şikayetçi bankanın harçtan ayrık olduğuna dair bir düzenleme olmadığı,
Şikayetçi tarafından ileri sürülen Harçlar kanunu 123 maddesinin genel düzenleme arasında yer alan bir norm niteliğinde olup,yargı harçlarının Yasa yapıcının iradesi ile ayrı ve özel bir düzenlemeye tabi tutulduğu,
Şikayetçi Bankanın Harçlar kanunu 1/1 –2 maddesinde sayılı olduğu şekilde harcına tabi olup 13. maddesinde yer alan istisnai durumdan faydalanmasının olanaklı olmadığı,
Aynı Yasanın Onuncu Kısım birinci bölümünde kısımlar arasındaki müşterek hükümler ve Genel muaflıklar ve istisnaların düzenlendiği,123. maddesinin 1. fıkrasında özel kanunlarla harçtan muaf tutulan işlemler ve kişilerden harç alınmayacağının düzenlendiği,Özel Yasalarla düzenlenen harçtan muafiyetin Yargı harçlarınıda içerdiğinin Yasa metninde açıkça yer alması gerektiği(İBK 03.03.1975 tarih 1975/2-1975/K ve HGK 19.11.1969 gün 794/831-YGK 07.02.2001 tarih 13-1/51) 
Şikayetçi Banka tarafından ileri sürülen düzenlemenin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının yargısal olmayan , bankaların bankacılık faaliyetleri içeren uluslar arası kredi kuruluşları aracılığı ile temin ettikleri kredi teminatı ve geri ödemelerine ilişkin olacağı, Yargısal nitelikteki harçların konulması ve kaldırılması Yasa ile mümkün olup tebliğ ve sirküler ile ortadan kaldırılamayacağı, Müdürlük kararının yerinde olduğu Şikayetin Reddi gerektiği anlaşılmış aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM :Yukarıda açıklandığı Üzere
ŞİKAYETİN REDDİNE,
Peşin alınan harcın mahsubuna,
Davacı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
Dair Yasa yolu açık olmak üzere evrak üzerinde verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı

Taner Erdoğan
İlgili Örnekler
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim