Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin

iflas hiçbir takip yapılamaması tedbir kararı - takibin iptalineKanun:2004    Madde:179

İcra dosyası ve dava dosyası birlikte incelendiğinde; davacı borçlu hakkında davalı tarafça kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapıldığı, ödeme emrinin 16/05/2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu şirket hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/ 201 E. sayılı 13/02/2015 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile hiç bir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına karar verildiği, icra takibinin 12/05/2015 tarihinde olduğu, İİK'nun 179/b maddesi gereğince hiç bir takip yapılmamasına karar verilmesi halinde, bu tarihten sonra takip yapılmayacak olup, yapılmış ise Hukuk Genel Kurulu'nun 2010/203 sayılı kararı ile de anlatıldığı üzere takibin iptaline karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1-Davacının davasının KABULÜNE, İstanbul 20 İcra Müdürlüğünün 2015/13711 sayılı dosyasından yapılan takibin İPTALİNE, 
2-Peşin harcın yeterliliğine,
3-Davalının iflasın ertelenmesi kararından haberi olmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, takdiren vekalet ücretine yer olmadığına, 
4-Karar kesinleştiğinde artan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement