Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İlamlı takip - ilama uygun değil - police limitiKanun:2004    Madde:32

Şikayet ilamın infazına ilişkindir.Takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı davalı tarafından şikayetçi ve arkadaşları hakkında başlanılan ilamlı icra takibine dayanak ilamda şikayetçinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı tutulduğu ve faiz başlangıcının da temerrüt tarihi olan X tarihi olarak belirlendiği halde, icra takibi sırasında şikayetçi borçluya gönderilen icra emrinin diğer borçlular ile aynı mahiyette yani dayanak ilama uygun olmayan şekilde düzenlendiği görülmektedir.Halbuki şikayetçiye gönderilecek icra emrinin ilamda belirlenen sorumluluğuna uygun miktar ve faiz oranına göre ayrıca düzenlenmesi gerekirdi. Bu halde şikayetin kabulü ile şikayetçiye gönderilen icra emrinin iptali gereklidir.Açıklanan gerekçe ile şikayetin kabulüne dair yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:

Şikayetin KABULÜNE,Buna göre X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı takipte borçlu şikayetçiye çıkartılan icra emrinin dayanak ilama uygun düzenlenmemiş olması nedeniyle İPTALİNE,

Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine,
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim