Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İlamsız icra - itiraz merci mahkeme değildirKanun:2004    Madde:62

İİK.'nun 62/1 maddesi gereğince ve takibin şekline göre  borçlunun   itirazlarını  7 gün içinde  icra dairesine bildirmesi  zorunludur. Borçlu vekilinin  icra dairesi yerine  mercie başvurması  hukuki sonuç doğurmaz. İcra takibi  kesinleşmiştir. İcra dairesi yerine  İcra Mahkemesine başvuran borçlu vekilinin  borca itirazının reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıda ki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

H  Ü  K  Ü  M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına  yer olmadığına,

3-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 175,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim