Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İmzaya itiraz - davacı gelmediğindenKanun:2004    Madde:68

Davacının imza incelemesine esas  medarı tatbik imza örneklerinin alınması için meşruhatlı  davetiye tebliğine ve adresinin Mahkememiz yargı çevresi içinde olmasına rağmen İİK.nın  170/3 ve 68/a-5 maddeleri uyarınca  yasal ve geçerli bir mazeret bildirmeden  duruşmada hazır bulunmadığı  anlaşılmakla  imza itirazının ve şartlar oluşmadığından davalının tazminat talebinin  reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H  Ü  K  Ü  M   :Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının imza itirazının İİK.170/a ve  68/a-5 md. gereğince REDDİNE,Şartlar  oluşmadığından davalının tazminat talebinin REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4- Avukatlık asgari ücret  tarifesine göre hesap ve takdir edilen 500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim