Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İmzaya itiraz - kabul - tazminatlıKanun:2004    Madde:170

Davacıya ait imza incelemesine esas olacak şekilde imza örnekleri alınmış imzaların bulunduğu belge asılları ilgili yerlerden istenilerek çek asıllarıda eklenmek suretiyle takip dayanağı çekteki imzanın davacıya ait olup olmadığının tespiti bakımından dosya Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı bilirkişiye tevdii edilmiş olup,inceleme konusu çeklerin arka yüzünde davacı adına atfen atılmış imzalarla davacıya ait mevcut mukayese imzaları arasında uygunluk,benzerlik saptanmadığından söz konusu imzanın mukayese imzalarına kıyasla davacının el ürünü olmadığının bilirkişinin raporuyla değerlendirildiği,
Dava dilekesi tarafların beyanları ,bilirkişi raporu ,takip talebi ,ödeme emri icra dosyası ve tüm dosya kapsamına göre ; Davanın kabulüne,davacı hakkında takip dosyasından başlatılan takibin durdurulmasına, davalı alacaklının İİK 170 md.gereğince dava konusu alacağın %20'si oranında tazminata ve asıl alacağın %10'u oranında para cezasına mahkum edilmesine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere:
1-Davanın kabulüne,davacı hakkındaki takibin durdurulmasına,
2-Davalı alacaklının İİK.170 md.gereğince asıl alacağın % 20'si olan X TL tutarında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine,
3-Davalı alacaklının İİK. 170 md, gereğince asıl alacağın % 10'u olan X TL tutarında para cezasına mahkum edilmesine,
4-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
5-Davacının yapmış olduğu belgelenen 236,70 TL yargılama giderinin davalından alınarak davacıya verilmesine,
6-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 500 TL maktu vekalat ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim