Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İmzaya itiraz - kabulKanun:2004    Madde:170

Davacıya ait imza incelemesine esas olacak şekilde imza örnekleri alınmış imzaların bulunduğu belge asılları ilgili yerlerden istenilerek takibe dayanak senet aslı eklenmek suretiyle takip dayanağı kambiyo senedindeki imzanın davacıya ait olup olmadığının tespiti bakımından dosya bilirkişiye tevdi edilmiş olup,inceleme konusu çeklerin arka yüzünde davacı adına atfen atılmış imzalarla mevcut mukayese imzaları arasında uygunluk,benzerlik saptanmadığından söz konusu imzanın mukayese imzalarına kıyasla davacının  el ürünü olmadığının bilirkişinin raporuyla değerlendirildiği,
        Dava dilekçesi tarafların beyanları ,bilirkişi raporu ,takip talebi ,ödeme emri icra dosyası ve tüm dosya kapsamına göre ; Davacının imza itirazının kabulüne, İİK 170/3. madde gereğince inkâr edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir ve itirazı kabulü kararı ile takip durur düzenlemesi gereğince davacı hakkındaki takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kararın kesinleşmesi halinde ise takip davacı açısından kendiliğinden iptal olunur. 

Alacaklı takibe konu çeke ciro yolu ile hamil olduğundan kötü niyeti yada ağır kusuru sabit olmadığından davacı yanın tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere:
1-Davacı tarafın imzaya itirazının KABULÜ ile takibin karar kesinleşinceye kadar durmasına,


-karar kesinleştikten sonra takibin iptal edilmiş sayılmasına,


-İcra takibine konu çekteki imzanın davacıya ait olmadığının TESPİTİNE,


2-Alacaklı ciro yoluya yetkili hamil olduğundan kötü niyeti yada ağır kusuru sabit olmadığından davacı yanın tazminat taleplerinin REDDİNE,


3-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,


4-Davacının yapmış olduğu belgelenen 181,90 TL yargılama giderinin davalından alınarak davacıya verilmesine,


5-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 

______________


4-İcraya konu asıl alacak üzerinden % 20 oranında tazminatın da ayrıca davalı taraftan alınıp davacı tarafa ödenmesine,

5-İcra konusu asıl alacak üzerinden % 10 oranında para cezasının da ayrıca davalı taraftan alınıp hazineye gelir kaydına,Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim