Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - İİK 97'ye göre karar verilmesi için şikayetKanun:2004    Madde:97

İİK.96 ve 97.md.borçlunun elinde mahcuz malın bulunması halini düzenlemekte olup 97/a maddesi mülkiyet karinesi düzenlenmekte olup, borçlu ile 3.şahıs taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolonur denildiği anlaşılmıştır.İİK.99.md.ise haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden 3.şahıs elinde bulunursa ve icra müdürü o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracat için alacaklıya 7 mühlet verir hükmü içerdiği anlaşıldığından icra müdürlüğünce verilen 3.şahsın istihkak iddiasının İİK.99.md.göre değerlendirilmesine ilişkin 10,12,2009 tarihli müdürlük kararı doğru olduğundan şikayetin reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim