Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - KabulKanun:2004    Madde:97

Dosyada bulunan belge asılları ....dava konusu hacizli malların davacıya ait olduğundan davanın kabulü ile takip dosyasında haczedilen malların davacıya ait olduğunun tespitine,bu mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ,ile X İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyasından haczedilen X tarihinde haczedilen malların davacıya ait olduğunun tespitine,
2-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 385,155 TL nispi karar ve ilam harcının davalı alacaklıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacının yapmış olduğu belgelen 146,30 TL yargılama giderinin davalı alacaklıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı vekili lehine Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 1,141,20 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim