Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - retKanun:2004    Madde:97

İncelenen icra dosyasına göre ;borçlu aleyhine yapılan takibin kesinleşmesi üzerine icra müdürlüğünce borçlunun ödeme emrinde gösterilen adresinde haciz işleminin yapıldığı ve üçüncü kişi davacının istihkak iddiasında bulunduğu anlaşılmıştır.
İcra dosyası kapsamı, haciz tutanağı içeriği ve sözleşmeye göre :Haciz borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste gerçekleştirildiğinden İİK.nun 97/a maddesinde belirtilen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır,bunun aksini mahcuzların mülkiyetinin kendisine ait olduğunu iddia eden üçünçü kişinin iddiasını hiç bir şüpeye yer bırakmayacak şekilde kesin ve inandırıcı bir delillerle kanıtlaması gerekir.Davacı iddiasını hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin ve inandırıcı şekilde kanıtlamayadığından ve mahkememizce tanzimine lüzum görülen bilirkişinin raporundada Borçlu şirket ile davacı 3.şahsın şirketinin ticari faliyet konularının aynı olması,halen aynı adreste faliyette olması ,her iki şirket arasında da ortak ticari ilişkinin bulunduğu yönündeki rapor verdiği anlaşılmış olduğundan davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın reddine,
2-Peşin harcın mahsubu ile karar kesinleştiğinde istek halinde 183,10 TL bakiye harcın davacıya iadesine ,
3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına ,
4-Avukatlı asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 1,548,00 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim