Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kesinleşmeden icraya konamaz - Haksız rekabetin tespiti ve önlenmesiKanun:6100    Madde:367

Şikayete konu ve alacaklı tarafından takibe konu ilam haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi hakkındadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2008/12614 karar sayılı içtihadı : "İstanbul 4 nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 13.4.2007 tarih ve 2006/81 E. - 2007/106 K. sayılı marka hakkına tecavüzün önlenmesi kararına dayalı olarak ilamlı takip yapılmaktadır. 

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. HUMK.nun 443/4.maddesi gereğince bu nitelikteki kararlar, kesinleşmeden icra olunamazlar.(Y.12.H.D. 15.4.1997 T. - 4159/4679 s.k.) 
Karardaki maddi-manevi tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderleri gibi ilamın ferileri niteliğindeki bölümlerinde takibe konulabilmesi için asla bağlı olarak kesinleşmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle borçlunun şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir." şeklindedir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile sabit olduğu gibi, Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar -fer`i nitelikteki bölümleri de dahil olmak üzere- şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, HUMK`nun 443/4. maddesi gereğince bu nitelikteki kararlar kesinleşmeden icra olunamazlar.

Somut olayda takip dosyasının incelenmesinden, açıklandığı üzere icrası için kesinleşmesi zorunlu olan Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konulduğu görülmektedir. Açıklanan nedenle borçlunun şikayetinin kabulüne karar verilmesi gereklidir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim