Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kesinleşmeden icraya konamaz - Kira tespitKanun:6100    Madde:367

12.11.1979 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu`nca; kira farkının icrada takip edilebilir hale gelmesi için miktarının belli olması gerektiği,... bu belirginliğin ise ancak kira tesbitine ilişkin kararın kesinleşmesiyle oluşabileceği kabul edilmiştir. Buna göre bu kararın “eklentisi” olan vekalet ücreti ve yargılama giderleri de aynı kurala tabi olup, kararın kesinleşmesinden sonra infazı istenebilir. (12.11.1979 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, YİBGK 24.11.1995 E.1994/2 - K.1995/2 vb.), 

Somut olayda takip konusu ilam kira tespiti ile belirlenen alacak ve vekalet ücreti alacağına ilişkindir. Bu ilamın kesinleşmeden takibi ve icrası mümkün değildir.Buna ilişkin şikayet süreye tabi değildir. Kamu düzeni ile ilgili bu konudaki şikayet de süreye tabi tutulamaz. Dayanak ilamın takip tarihi itibariyle kesinleşmemiş bulunduğu da sabittir. Bu yüzden şikayetin kabulü ile takibin iptali gereklidir. 
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının davasının KABULÜNE, 
Buna göre X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı takibe dayanak ilamın icrası için kesinleşmesi zorunlu bulunduğu halde kesinleşmeden takip yapıldığı anlaşıldığından TAKİBİN İPTALİNE,
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim