Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kesinleşmesi gerken kararlar - tanıma - tenfizKanun:6100    Madde:367

 İcra takibine dayanak teşkil eden tanıma ve tenfize ilişkin ilamın kesinleşmediği Yabancı Mahkemelerden verilen kararların tenfizine karar verildiği durumda Türk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz edilmesinin hükmün icrasını durdurmayacağı ancak 2675 Sayılı Kanunun 41/son maddesine göre yerine getirmeyi durduracağı anlaşıldığından (Y.12.HD.30.04.2004-2004/6229-10889) anlaşıldığından şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Tüm dosya münderecatında anlaşılmış olup 
Beliritilen Nedenlerle;
H Ü K Ü M 
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1- Şikayetin KABULÜ ile X. İcra Müdürlüğünün X esas sayılı dosyasından davacı hakkında yapılan TAKİBİN DURDURULMASINA,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yapmış olduğu belgelenen 37.90 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim