Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kıymet takdirine itiraz - yetki itirazını kabulüKanun:2004    Madde:128

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; takip dosyasından yazılan talimatla talimat icra müdürlüğünce talimat dosyasından kıymet takdiri yapıldığını,kıymet takdirinde takdir edilen değerin çok düşük olduğunu bu nedenle yeniden kıymet takdiri yapılmasına ve yargılama giderler ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İİK. 128/a maddesinde belirtilen \"Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler.....Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa,icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir\"hükmünden anlaşıldığı ve Kıymet Takdirinin talimat icra müdürlüğünce yapıldığından kıymet takdirine yönelik itirazın talimat icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu İcra Mahkemesince incelenmesi gerektiğinden mahkememizin yetkisizliğine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının Kıymet Takdirine yönelik itirazı ile ilgili olarak Mahkememizin yetkisizliğine karar kesinleştiğinde ve istek halinde dosyanın görevli ve yetkili X İcra Mahkemelerine gönderilmesine,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim