Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - çek - zamanaşımı - kabulKanun:6102    Madde:662

Takip dosyasındaki dayanak belge kambiyo senedi niteliğinde çek olduğundan olaya TTK.nun 726 ve 730. maddeleri göndermesi ile 662 ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. TTK`nun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi ve alacağın iflas masasına bildirilmesi şeklinde sınırlı olarak belirtilmiştir. 

Somut uyuşmazlıkta; Alacaklı tarafından borçlu aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip dosyası ile başlatılan icra takibi sırasında takibin 3 yılı aşan süre ile işlemsiz ve takipsiz bırakıldığı, bu süre içinde zamanaşımı kesecek herhangi bir işlemin de bulunmadığı görülmektedir. Bu halde açıklanan nedenle, davacı borçlunun zamanaşımı itirazının kabul edilerek İİK`nun 71/son ve 33/a maddesi gereğince, davacı borçlu hakkındaki icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gereklidir.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:

Davacının davasının KABULÜNE, 
Buna göre X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı takibe dayanak çekin takibin kesinleşmesinden sonra zamanaşımına uğramış bulunması nedeniyle İİK. nun 170/b maddesi göndermesi ile 71/son ve 33/a maddeleri uyarınca davacı yönünden İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA,
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
41,90 TL yargılama gideri ile Avukatlık A.Ü.T. uyarınca 500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim