Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - İtiraz ve şikayetin süresinde yapılmaması nedeniyle retKanun:2004    Madde:168

Davacı-borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilamsız icra takibi yapılmış olması karşısında , davacının , şikayetlerini İ.İ.K.'nun 16.maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde , borca karşı ileri süreceği her türlü itirazını ise İ.İ.K.'nun 169.maddesi yollaması ile aynı kanunun 168/5 maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde yapması gerekirken , yasal süre geçtikten sonra yapmış olması nedeniyle , davacının şikayet ve itirazlarının süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur :
HÜKÜM :
Gerekçesi ve ayrıntısı yukarıda izah edildiği üzere ;
1-Davanın reddine , 
2-Peşin harcın mahsubuna , ayrıca harç alınmasına yer olmadığına , 
3-Yapmış olduğu yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı yan vekili lehine takdir olunan 500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak ,davalılara verilmesine ,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim