Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

ksmt ödeme itirazının reddi - HMK 199 İİK 169a değildirKanun:2004    Madde:169

Elektronik posta mesajlarının HKM 199. madde kapsamında belge olduğu beyan edilerek kambiyo senetlerine özgü takibe karşı ödeme itirazında bulunulmuştur.
HMK 199. Madde şu şekildedir : “(1) Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.”
Kambiyo senetlerine özgü takibe karşı ödeme iddiasını düzenleyen İİK 169/a maddesi şu şekildedir : “İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.”
HKM 199. maddedeki vakaların ispatına yarayan belge ile İİK 169/a maddesindeki resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge aynı mahiyette olmayıp, icra takibi açısından İİK 169/a kapsamında ödemeyi ispat edecek nitelikte değildir.
Bu nedenle ödeme itirazını reddine karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim