Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt yetki şartı geçersizdir- kabulKanun:2004    Madde:50

Takip, kambiyo senetlerine özgü takiptir. Bu takip yolunda yetkili icra müdürlükleri : borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi (İİK m.50 ; HMK m.6), kambiyo senedindeki borcun ödeneceği (ifa edileceği) yer icra dairesi (İİK m.50,1 ; HMK m. 10) ve bononun tanzim yerinde ve çekin keşide yerindeki icra dairesidir. 
Yetki itirazı süresinde yapılmışır.
İtirazda yetkili icra dairesi de doğru gösterilmiştir. 
04/02/2011 tarihinde yürürüğe giren HMK 17. maddeki düzenleme şu şekildedir : “(1) Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.”
Tüm bu nedenlerle bonodaki yetki şartının geçersiz olduğundan süresinde ve yetkili icra dairesini de gösterilerek yapılan yetki itirazı kabul edilmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim