Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Maaş haczi - muvafakat - kesinleştikten sonraKanun:2004    Madde:83

Şikayet eden borçlu dilekçesinde, aleyhine girişilen takipte almakta olduğu emekli maaşı üzerine takip dosyasından haciz konulduğunu, haciz muvafatinin olduğunu ancak bu muvafakatin haciz baskısı altında yapıldığını,yapılan işlemin usul ve yasalara aykırı olduğunu beyanla müdürlük haciz işleminin iptali ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemişlerdir.
İİK.83/a maddesi gereğince 82. ve 83. maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir. Ancak haciz sırasında ve daha sonra özel kanunlarda haczedilemeyeceği yazılı bu haktan(82/1) feragat edilebilir.(Prof.Dr.Baki Kuru İİK.' nın 1. Cilt Sayfa 834)-(HGK 30,03,2004 Tarih ve 2004/12-2002) anlaşılmıştır.
Somut olayda davacı İcra Müdürlük dosyasında maaşının kesilmesine muvafakat ettiği anlaşıldığından davacının maaşı üzerindeki haczin fekkine yönelik şikayetinin reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Şikayetçinin yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim