Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Maaşın tamamının haczine muafakat - Kesinleşmeden önce muafakat edildiği için geçersizKanun:2004    Madde:83

İ.İ.K.unun 83/a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşma geçerli sayılmamaktadır. Zira, haciz anında muvafakat ettiği gelirinden yoksun kalmanın kendisine ne gibi sakıncalar getireceği, normal bir insanın yaşamını bu gelir olmaksızın sürdürüp sürdüremeyeceği tahmini olarak değil ancak yaşadıktan sonra anlaşılabilir nitelikte olduğundan bu muvafakat yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca geçersizdir. (Y. 12 HD 21.12.2009 E.2009/17545 - K.2009/26288, 22.09.2008 E.2008/13196 - K.2008/15983 VB.) 
Somut olayda haciz sırasında borçlunun eşi olan şikayetçinin, dosya borcuna icra kefili olduğunu, borç bitinceye kadar çalışmakta olduğu İstanbul Üniversitesinden aldığı maaşının tamamının kesilmesine (haczine) muvafakat ettiği beyan ederek, zapta geçen beyanını da ayrıca imzalamıştır. İcra kefili olan şikayetçiye icra emri maaşın haczine muafakatından sonra tebliğ edilmiştir. Görüldüğü gibi şikayetçi hakkında takip kesinleşmediğinden önceden verilen muvafakat geçersizdir. Bu nedenle şikayetin kabulüne karar vermek gerekirlidir.
Açıklanan gerekçe ile şikayetin kabulüne dair yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeler ile;
Şikayetin kabulü ile X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı takibinde şikayetçi icra kefilinin aldığı maaşının tamamının haczine ilişkin kararının yasaya uygun bulunmaması nedeniyle İPTALİNE, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine,
Şikayete konu işlemin icra memuru işlemi olması nedeniyle şikayetçi yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 
Dair, tarafların yokluğunda, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim