Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol





Sitenize Ekleyin

Meskeniyet iddiası - konut kredisi için ipotek verilmesi haczedilmezlik hakkından vazgeçme değildir



Kanun:2004    Madde:82

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ;Müvekkilinin meskenine ihtiyati haciz konulduğu ,konulan hacizlerden müvekkiline İİK 103.maddesi gereği haber verilmeden takibin kesinleştirildiği , haciz konulan meskenin müvekkilinin oturduğu tek mesken olduğu ve haciz konulamayacağı bu nedenle İİK 82/12 maddeleri gereğince meskeniyet iddiasında bulunduğu bu sebeple usulune uygun olmayan haczin kaldırılmasını,satışın durdurulmasını ,masraf ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.
Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2008/2137 esas 2008/4596 karar ve 10,03,2008 tarihli ilamıylada " borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi,esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir hükmünden de anlaşılacağı üzere ,davacı borçlunun kullandığı kredinin konut kredisi olduğu, ve dava konusu taşınmazda meskeniyet iddasıyla ilgili keşif yapıldığı bilirkişinin raporunda da dava konusu taşınmazın davacı borçlu sosyal durumuna göre uygun bir dairede kalabilmesi gerektiği ve dava konusu bu daireninde davacıya yeteceği ve uygun olacağı yönünde rapor verdiği anlaşıldığından davanın kabulüne,taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasına ve satışın durdurulmasına karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M:
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ ile X taşınmaz üzerindeki haczin KALDIRILMASINA,satışın DURDURULMASINA,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına, 
3-Davacının yapmış olduğu belgelenen 354,20 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 500,00 YTL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

Taner Erdoğan




Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim