Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Mirası ret edenler hakkında takip yapılamazKanun:4721    Madde:605

Yargıtay 12.HD. 19,09,2002 Tarih 16011/17219 E.K. Sayılı içtihadı ve emsal içtihatlarda da belirtildiği üzere " Mirası reddetmiş mirasçılar hakkında miras bırakan için alınmış ilama dayalı olarak takip yapılamaz" belirtilen sebeplerle şikayetin davacıların X ilamı ile mirası reddettiğinden davacılar aleyhine takip dosyasından başlatılan icra takibinin iptaline karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin KABULÜ ile davacılar aleyhine X İcra Müdürlüğünün X esas sayılı dosyasından başlatılan İCRA TAKİBİNİN İPTALİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacıların yapmış olduğu belgelenen 57.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim