Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Satış kararının iptali talebi - ihalenin feshinde istenebilecekKanun:2004    Madde:133


Davacılar vekili dilekçesinde özetle; takip sırasında müvekkillerine ait bulunan bir kısım taşınmazların haczedilerek satışına karar verilmiş bulunduğunu, ancak satış kararının yayınlandığı gazetenin tiraj yönünden yasal düzenlemeye uygun bulunmadığı gibi, satış ilanında tellaliye ücretine ilişkin ayrıntılı açıklama bulunmamasının da ihalenin feshi nedeni olarak kabul edildiğini, yine alacaklının satış isteme hakkının bulunmadığını bildirerek satış kararının iptaline karar verilmesini şikayet ve talep etmiştir.
Şikayetçinin şikayet dilekçesinde satış karanının iptali talebine gerekçe yaptığı hususlar ihalenin feshi şikayeti olarak ileri sürülebilecek hususlardır. Kaldı ki karar tarihi itibariyle iptali istenen satış tarihi de geçtiğinden satışın iptali imkanı da kalmamıştır.
Açıklanan gerekçe ile davacıların davasının reddine dair hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacıların davasının açıklanan gerekçeler ile REDDİNE,
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacıların yaptığı yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim