Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - Alt kiracıKanun:2004    Madde:276

Dava konusu taşınmaz O Tarafıdnan dava dışı K’ya kiralanmıştır.
Dosyamızda 3. kişiler dava dışı K’den taşınmazı alt kiracı olarak kiralamışlardır. 
3.Kişi ile kiracı arasındaki alt kira sözleşmesi taşınmazın maliki kiralayanı bağlamaz.Alt kiracının malı kullanma hakkının kapsamı ve süresi asıl kiracının hakkıyla sınırlıdır.
Alt kiracı kiralanını kiracıdan daha uzun bir süre için kullanamaz.Zira alt kiracının kiralananı kullanma hakkı bağımsız bir hakka değil, münhasıran kiracının hakkına bağlı bir yetkiye dayanmaktadır. 
2. Kiracı 1. Kiracının kira sözleşmesinden doğan haklarını onun adına kullanan bir kimse durumunadadır.Ayrıca ikinci kira sözleşmesi ilk kira sözleşmesi ayakta kaldığı sürece geçerlidir. Ve ilk kira sözleşmesinin feshi ile alt kira sözleşmesi de kendiliğinden fesh olmuş sayılır.
Alt kiracının kiralanana karşı sözleşmeden doğan herhangi bir talep hakkı yoktur. Dosyamızda üçüncü kişiler beyanları ile taşınmazı alt kiracı olarak kiraladıklarını açıkça beyan etmiş olduklarından İ.İ.K 276 madde gereğince mahkememizce üçüncü kişilerin YY adresinden TAHLİYELERİNE karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M :
Davacı 3. Kişilerin YY adresinde bulunan taşınmazdan TAHLİYELERİNE,
Dosya resen gelmekle harç alınmasına yer olmadığına,
Davanın mahiyeti gereği ücreti vekalet taktirine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim