Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - itiraz - tahliye ret - 30 günlük süre dolmadan açmışKanun:2004    Madde:269

Dava, İİK.nun 269. ve 269/b maddelerine taalluk eden ve borçlu hakkında başlanılan icra takibi sırasında borçlunun takibe vaki itirazının kaldırılarak mecurdan tahliyesi davasından ibarettir. 
Borçlu itirazı ile öncelikle takip icra müdürlüğünün yetkisine itiraz etmiş ise de, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin özel şarlar bölümünün 10. Maddesi ile uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemelerinin yetkili bulunduğu kararlaştırılmış olduğundan yetkiye ilişkin itiraz yerinde değildir. 
Bunun yanında davalı borçlu borca itiraz etmekle birlikte dayanak kira sözleşmesini ve imzasını açıkça inkar etmediğine göre sözleşme gereğince ödemesi gerekli kira borcunu ödediğini yasada sayılı belgeler ile ispat etmelidir. Borçlu borca itiraz etmekle birlikte borcunu ödediğini bu tür belge ile kanıtlayamamıştır. Davacı alacaklının talep ettiği faiz miktarı ve oranı da bir sureti dosyaya konulan resen yapılan hesaplamaya göre yasaya uygundur. Bu halde borca itirazının iptali gereklidir 
Bunlarla birlikte borçluya, borcu 30 gün içinde ödemesi yazılı bulunduğu halde alacaklının bu süreyi beklemeden tahliye talepli bu davayı açtığı görülmektedir. Alacaklı 30 günlük süreyi beklemeden açacağı dava ile itirazın iptalini isteyebilir ise de, süre dolmadan tahliye talep hakkı yoktur. Bu nedenle tahliye talebinin reddi gereklidir. 
Açıklanan gerekçe ile davacının davasının itirazın kaldırılması talebi yönünden kabulüne, tahliye talebi yönünden reddine dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir. 
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim