Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - itiraz etmeyenKanun:2004    Madde:269


İncelenen icra dosyasına göre ; davanın yasal sürede açıldığı,davalının yasal sürede itiraz ve ödeme bulunmadığı anlaşılmıştır.
Kiracı icra takip dosyasından ihtarlı ödeme emrinin tebliğine rağmen İİK.269/2 maddesinde belirtilen şekilde yedi gün içinde itirazda ve icra dosyasına yasada öngörülen otuz gün içinde ödemede bulunmadığı gibi duruşma gün ve saatinin tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyerek talep edilen kira bedellerinin ödendiğine dair İİK 269/c maddesine belirtilen nitelikte belge ibraz etmemesi sebebiyle temerrüt sabit olduğundan davanın kabulüne,taraflar arasındaki kira akdinin feshine,davalının dava konusu taşınmazdan temerrüt nedeni ile tahliyesine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M : 
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile kira akdinin FESHİNE,Takibe konu kiralanandan borçlunun dava konusu (Merkez Mah. Hürriyet cad. Ekşioğlu sitesi E Blk.No:16 Büyükçekmece İstanbul )'dan TAHLİYESİNE, Kiralananın boş olarak davacıya TESLİMİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapıldığı belgelenen 34,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 285,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
Dair verilen karar yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim