Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - ret - itirazın kaldırılmasını istememişKanun:2004    Madde:269

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile sabit olduğu üzere, dava açıldığı sırada talep edilmemiş iken, yargılama aşamasında ileri sürülen itirazın kaldırılması isteği dikkate alınamaz. Bu nedenle dava dilekçesinde itirazın kaldırılması istenmeden sadece tahliye davası açıldığından davanın reddine karar verilmesi gereklidir. (Yargıtay 6. HD 12.11.2009 E.2009/7552 - K.2009/9835 vb.)
Açıklanan gerekçeler ile davanın reddine dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının davasının REDDİNE, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine,
Davacının yaptığı giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına, 
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, tebliğ ve tefhim tarihinden itibaren on günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim