Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - Takibin devamına İİK 97Kanun:2004    Madde:97

İcra iflas Kanunun 97.Maddesi uyarınca takibin devam veya talikine dair bir karar verilmek üzere icra müdürlüğünden gönderilen takibe müteallik dosya duruşmasız tetkik edildi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Borçluya ait olduğundan bahisle haczedilen menkuller üzerinde üçüncü şahsın vaki istihkak iddiasına karşı alacaklı tarafından itiraz edilmiş ve mahçuza müşterek zilyet bulunması nedeniyle TAKİBİN DEVAMINA,
2- İİK.nun 97/6.maddesi uyarınca istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye bu kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde İSTİHKAK DAVASI açması için SÜRE VERİLMESİNE, 
Dair karar İİK 97/5. madde gereğince kesin olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim