Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Takip dayanağı belgenin eklenmemesi - ödeme emrinin iptali - HGKKanun:2004    Madde:58

İİK`nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessilli tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulu`nun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 Karar sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK`nun 61/1. maddesi ( 2 ). cümlesi gereğince de takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur. (Y12HD 23.06.2009 E.2009/5585 - K.2009/13816, Y12HD 03.03.2009 E.2008/24020 - K.2009/4299 vb.) 
Somut olayda, alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belgeler icra dosyasına talepname ekinde sunulduğu halde, bunların ödeme emriyle birlikte borçlulara gönderilmediği tebliğ zarfının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu halde şikayetin kabul edilerek ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gereklidir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim