Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşkın haciz - kat mülkiyeti kurulmamışKanun:2004    Madde:85

Her ne kadar şikayetçi vekili 20.000 TL miktarındaki borç için 301.676 TL değerinde bulunan 6 kat ve 13 daire olan taşınmazın tamamının haczedildiğini bildirerek taşkın haczin kaldırılmasını talep etmekte ise de, incelenen tapu kaydına göre tapuda borçlu adına tapuya kayıtlı taşınmazın üzerinde fiilen 6 katlı 13 daire bulunmakta olduğu halde tapuda kat irtifakı kurulmamış olması nedeniyle bu dairelerden sadece birinin haczinin ve satışının yasal olarak mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde şikayetin kabulü de mümkün değildir. 
Açıklanan gerekçeler ile şikayetin reddine dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Şikayetçi tarafın yerinde görülmeyen şikayetinin REDDİNE, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacının yaptığı yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
Avukatlık A.Ü.T. gereğince 300 TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalı tarafa verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim