Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Teminat takdiri ve kabulü İİK 36Kanun:2004    Madde:36

İcra İflas Kanunun 36.Maddesi uyarınca teminatın takdir ve kabulü hakkında bir karar verilmek üzere gönderilen takibe konu müteallik dosya duruşmasız tetkik edildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Borçlu tarafından tehir-i icra talepli olarak temyiz edildiği anlaşılan takibin mesnedi ilamda yazılı hüküm altına alınan para mahkeme masrafı ile kanuni faiz ve ücret-i vekalet ,icra masrafları toplamı nakdi teminatın borçlu tarafından icra veznesine depo edildiği veya bu miktarda esham veya tahvilat veya muteber bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunun ibrazı halinde teminat olarak kabülüne ve icra memurluğunca borçluya münasip bir mühlet verilmek üzere dosyanın icra memurluğuna tevdiine karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim