Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kesinleşmeden icraya konabilir - işe iade ilamının fer'isi - tespit davasıKanun:2004    Madde:72
Tespit davalarından kira tespit ilamları 12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereği; menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ise İİK 72. madde gereği kesinleşmeden icra  icraya konulamayacağı, Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar kesinleşmeden infaz edilemezler.


Yine, HGK'nun 05.10.2005 tarih ve 12-534 2005/554 sayılı kararında da belirtildiği gibi ilamın yargılama giderine (vekalet ücretine)ilişkin bölümü, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümüyle bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargı gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez.

Tespit hükümleri, eda hükmü içermemesi nedeniyle icra edilemezler. Ancak fer'isi olan ve eda hükmü içeren kısımları icra edilebilirler.

Şikayete konu olaya ilişkin kurallar bunlar olmakla, tespit niteliğindeki işe iade ilamı, icrası için kesinleşmesi gereken ilamlardan olmadığından bu ilamın eda hükmü içeren fer'ilerinin icrası  için kesinleşmesi de gerekmemektedir.

Bu nedenlerle takibin iptaline ilişkin şikayetin  reddine karar verilmiştir.1- Şikayetin reddine
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim