Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

TMSF takiplere itirazın rediineKanun:5411    Madde:138

 5411 Sayılı Yasa'nın 138. Maddesinin 1, 2, 3 ve 4. fıkraları "(1)Fonun taraf oldugu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen Fon aleyhine neticelenmesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar Fon hakkında uygulanmaz. 
(2)Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmıs veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanasımı ve hak düsürücü süreler dahil her türlü süre alacagın devralındıgı veya borcun, taahhüdün yüklenildigi tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur. 
(3)Bu Kanunun uygulanmasına iliskin olarak Fonun yapılan ihalelere istirak etmesi halinde teminat şartı aranmaz. 
(4)Fonun alacaklı oldugu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dısında takip islemlerini durdurmaz" hükmüne amirdir. 
Yukarıda açıklanan 19.10.2005 tarihli 5411 Sayılı Yasanın Fon Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin İstisnalar başlığı altındaki 138. Maddesinin amir hükümleri karşısında borçlunun yapmış olduğu itiraz satış dışındaki icra takip işlemlerini durdurmayacağından şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Şikayetçinini yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim