Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tebligata usulsüzlük itirazı yerine gecikmiş itirazda bulunulmasıKanun:6100    Madde:76

G e c i k m i ş i t i r a z, "kendisine usulüne uygun olarak tebligat yapılan ve fakat kusuru olmaksızın bir engel nedeniyle süresi içinde itirazda bulunamayan" borçlular için öngörülen bir başvuru şekli olduğunu, tebligatın u s u l s ü z yapılmış olması halinde, borçlunun, Tebligat Kanunu`nun 32. ve İcra ve İflas Kanunu`nun 16. maddesi gereğince "tebligattaki usulsüzlüğü" ş i k a y e t yolu ile icra mahkemesine bildirmesi gerekir, 
"Tebligatın usulsüz olarak yapılmış olması halinde, borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda "gecikmiş itiraz"dan bahsetmiş dahi olsa, hukuki nitelendirme hakime ait olduğundan (HUMK. mad. 76), icra mahkemesince yapılan başvurunun (talebin) "şikayet" olarak değerlendirilerek, buna göre sonuçlandırılması gerekir,
Usulsüz tebliğ halinde, ödeme emrinin borçluya tebliğ tarihi, `borçlunun "usulsüz tebliği öğrendiğini" bildirdiği tarih` olduğundan (Tebligat Kanunu mad. 32; Teb. Tüz. mad. 51/II) ödeme emrine itiraz süresi, bu tarihten itibaren başlar. Bu nedenle, ödeme emrinin usulsüz olarak tebliğ edilmiş olması halinde borçlunun bir taraftan, icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurup ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesi (yani; kendisinin usulsüz tebligatı öğrendiği tarihin, tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi) konusunda karar verilmesini isterken diğer taraftan, bu konuda verilecek kararı beklemeden, takip şekline göre takibe ve borca itiraz sebeplerini de ilgili yere yani i c r a d a i r e s i n e (İİK. mad. 62) ya da i c r a m a h k e m e s i n e (İİK. mad. 168/4, 5) bildirmesi gerekir.
Davacının şikayeti gecikmiş itiraz olmayıp, yapılan tebligatın tebligatın usulsüz olarak yapıldığı gerekçesine dayalı olduğu hukuki nitelendirme hakimliğimize ait olmakla (HUMK. mad. 76), yapılan başvurunun (talebin) "şikayet" olarak değerlendirilmiştir.

.....

Bu nedenlerle de borçluya tebliğ tarihi, `borçlunun "usulsüz tebliği öğrendiğini" bildirdiği tarih` olan 22.05.2015 tarihi oladuğuna karar verilmiş. İtiraz konusunda ise, itirazın 22.05.2015 tarihinden itibaren süresi içinde icra müdürlüğüne bildirilmesi gerktiğinden bu konuda karar verilmemiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim