Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tebligatta usulsüzlük şikayeti - okuma yazma bilmeyenKanun:7201    Madde:32

Davacının okuma yazma bilmediği, Tebligat Kanunun 24. maddesindeki düzenleme " Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza edemiyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.
Sol elinin baş parmağı bulunmıyan kimsenin, aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır.
Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir.
Yukardaki fıkralarda yazılı hallerde keyfiyet, tebliğ mazbatasında tasrih edilir ve hazır bulunan şahsa da imza ettirilir.
Okur yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memuru o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini veyahut bir zabıta memurunu, tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve tebligat bunların huzurunda yapılır." şeklinde olup sanık adına çıkartılan tebligatın usulsüz tebliğinden sonra davacının icra dosyasına okuma yazma bilmediğini belirterek, usulsüz tebligat şikayeti ile birlikte itirazını da beyan ettiği, bu beyanın davacının okuma yazma bilmemesi ve TM 24. Maddesindeki prosedüre uyulmaması nedeniyle TK 32. Maddesindeki usulsüz tebligatı öğrenme niteliğinde sayılamayacağı anlaşıldığından davacının mahkememize yaptığı şikayetin süresinde olduğu anlaşılmış ve adil yargılanma hakkı, mahkemeye erişim hakkı dikkate alınarak tebligatın usulsüzlüğüne yönelik şikayetin kabulü ile Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca borçlunun usulsüz tebligatı öğrendiği tarih olarak bildirdiği tarihin tebliğ tarihi olarak tespitine karar vermek yerine tebligatın yok hükmünde olduğunun kabulüne karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim