Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yediemin ücretine itiraz - yetkisizlikKanun:2004    Madde:79

İİK.nun 79. maddesi hükmüne göre; “İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar. Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir.” Madde hükmüne göre ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin süreklilik kazanmış yerleşik içtihatları ile sabit bulunduğu gibi; yediemin ücretine ilişkin şikayetlerin, istinabe olunan icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesi tarafından çözümlenmesi gereklidir. (Yargıtay 12. HD. vb.)
Evrak üzerinde inceleme ile Mahkememizin kesin olarak yetkisiz bulunduğu görüldüğünden, dosya ele alınarak yetkisizlik kararı verilmiştir. 
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Yapılan yediemin ücretine itiraz şikayeti yönünden Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, 
Fiili haczi uygulayarak yediemin ücretini takdir eden Tuzla İcra Müdürlüğü olması nedeniyle İİK.nun 79. Maddesi hükmü gereğince yetkili ve görevli Mahkemenin Tuzla İcra Hukuk Mahkemesi olduğuna,
Karar temyiz edilmeksizin kesinleştiği takdirde ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının halli için dosyanın Yargıtay 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 
Yargılama giderleri hakkında yetkili Mahkemece yapılacak takdire kadar şimdilik şikayetçi üzerinde bırakılmasına, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim