Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yetki - Borca - Faize İtiraz - RetKanun:2004    Madde:169

Tüm dosya kapsamı, İcra dosyası, taraf beyanları ve İİK nun tetkikinde; Takibe konu çeklerde keşide yeri istanbul olduğundan yetki itirazının yerinde olmadığı anlaşılmış,

Takibe konu çek asıllarının takip dosyasına X tarihinde alındığı görülmüş, buna ilişkin itirazın yerinde olmadığı anlaşılmış,

Davacının borca olan itirazı ile ilgili olarak, borcun olmadığının itfa veya ihmal edildiğinin resmi veya alacaklı tarafından imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edilemediğinden İİK 169/a 170 maddeleri gereği borca itirazın reddine karar vermek gerekmiş,

Faiz oranı doğru hesaplandığından davacının faize ve ferilerine olan itirazının reddine , karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM____________________:

Ayrıntısı yukarıda izah edildiği üzere;

1-Takibe konu çeklerde keşide yeri istanbul olduğundan davacının yetki itirazının reddine,

2-Senet aslının X. İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı dosyasına ait olan X numaralı kasasına X tarihinde alındığı anlaşıldığından davacının buna ilişkin itirazının reddine,

3-Davacının borca olan itirazının İİK 169/a 170 maddeleri gereği reddine,

4-Faiz oranı doğru hesaplandığından davacının faize ve ferilerine olan itirazının reddine ,

5-Davalının %20 tazminat talebinin şartlar oluşmadığından reddine,

6-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

7-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

8-Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca hesap ve takdir olunan 500 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim