Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Alacak daha önce banka hesabına yatırılmış - tüketici hakem heyeti kararıKanun:2004    Madde:33


Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/14517 Karar No:2015/17525 sayılı emsal içtihadı :" Borçlunun ödeme iddiasını dayandırdığı belgeler incelendiğinde, ödemenin takip tarihinden önce yapıldığı görülmekte ise de, alacaklının bu ödemeden takipten önce haberdar edildiğine dair bilgi ve belge bulunmadığından, alacaklının takibi başlatmasında usule aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Bu durumda yapılan ödemenin yukarıda açıklanan yasa hükmü gereğince öncelikle faiz, icra takip harç ve masraflarından düşülerek bakiye alacak miktarının tespitiyle, takibin belirlenen miktar üzerinden devamına karar verilmesi gerekirken, ödemenin takipten önce yapıldığından bahisle takibin iptali yönünde hüküm tesisi doğru değildir." şeklindedir.

Somut olayımızda da ödemenin takip tarihinden önce yapıldığı görülmekte ise de, alacaklının bu ödemeden takipten önce haberdar edildiğine dair bilgi ve belge bulunmadığından, alacaklının takibi başlatmasında usule aykırı bir durum bulunmadığı anlaşılmış T.B.K. 100. maddesindeki " Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz" hükmü gereğince  bu ödemenin öncelikle faiz, icra takip harç ve masraflarından düşülmesi amacıyla sonuçta aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


1- Takibin 214 TL açısından icrasının geri bırakılmasına,


2- Ödemeden alacaklı haberdar edilmemesi nedeniyle davacı lehine vekalet ücretine yargılama giderine hükmedilmesine yer olmadığına, 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- İİK 33. maddesi gereğince takibin 229 TL açısından  geri bırakılmasına,

2- Borcun alacaklının hesabına yatırıldığından alacaklının haberdar edildiğine ilişkin delil bulunmamakla, dava açılmasına sebep verilmemiş olmamakla davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3- Karar kesinleştiğinde fazla yatırılan avansın talebi halinde davacıya iadesine,


Her ne kadar davalı tarafça bu  davaya bakma görevinin Tüketici Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi talep edilmiş ise de ilamlı icrada mahkememiz görevli olmakla görevsizlik kararı verilmemiştir.
Tüketici hakem heyeti kararındaki borcun banka tarafından, alacaklının banka hesabına yatırıldığı,alacaklının bu meblağı banka hesabından çektiği ve takibin bu nedenle kötü niyetli olduğu iddia edilmiş ise de hesabından para çekmesinin tek başına borcun alacaklının hesabına yatırıldığından alacaklının haberdar edildiğini ispat etmeyeceği anlaşılmış olmakla  dava açılmasına sebep verilmemiş olmamakla davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- İİK 33. maddesi gereğince takibin geri bırakılmasına,

2- Borcun alacaklının hesabına yatırıldığından alacaklının haberdar edildiğine ilişkin delil bulunmamakla, dava açılmasına sebep verilmemiş olmamakla davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3- Karar kesinleştiğinde fazla yatırılan avansın talebi halinde davacıya iadesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim