Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol




Advertisement

Sitenize Ekleyin

Factoring şirketlerinin fatura ile tevsik edilemeyen alacakları devir alamazlar, tahsil edemezler



Kanun:6361    Madde:9

13.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 S. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 9/2. maddesi şu şekildedir : "Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını aşamaz."

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2015/2376 sayılı kararı şu şekildedir "Davacı iddiasında davalı factoring şirketinin, rıza dışı elden çıktığını ve sahte imzalarla tedavüle sokulduğunu bildiği çeki  tahsil ettiğini ileri sürmüş ve çeki tahsil edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmiştir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 9/(2). maddesi gereğince factoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Bu itibarla mahkemece, davaya konu çeke dayalı alacağın fatura ile tevsik edilip edilmediğinin araştırılması ve gerekirse ceza soruşturmasının  akıbeti beklenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş, hükmün temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir."


Taner Erdoğan




Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim




Advertisement
Advertisement