Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haczedilmezlik şikayeti - talimat icra - talimat yazısı genel - yetkisizlikKanun:2004    Madde:79

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2010/24180 karar sayılı içtihadı şu şekildedir : " Somut olayda İstanbul 13.İcra Müdürlüğünün (borçlu şirketin gösterilecek adreslerde ki menkul ve gayrimenkullerinin üzerine haciz konulmasına) dair talimat yazısı genel nitelikli olup, belli bir adreste ki belli bir menkulün ya da belli bir taşınmazın ada ve parsel numarası da açıklanarak haczini isteyen "nokta haczi" niteliğinde değildir. 

Bu durumda, doğrudan doğruya İstanbul İcra Müdürlüğünün uyguladığı hacizle ilgili bir işlemden söz edilemez. O halde, İİK.nun 79/2.maddesi gereğince Honaz İcra Müdürlüğünce konulan hacze yönelik haczedilemezlik şikayetini inceme yeri talimat haczini uygulayan Honaz İcra Dairesinin bağlı bulunduğu Honaz İcra Mahkemesi olup, şikayetin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir."

Mahkememize bağlı icra dairesinin yazdığı talimat yazısı "nokta haczi" olmayıp mallarının tespiti ile haczi mahiyetinde genel bir talimattır. Bu durumda haczedilemezlik şikayetine malı tespit edip, üzerine haciz koyan talimat icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesinde bakılması gerekmektedir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim