Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İlamlı takip - Takibe konulan ilam bozulduğunda takipten vazgeçmeksizin yeni takip açılmasıKanun:2004    Madde:40

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin  2015/14441 karar sayılı içtihadı şu şekildedir : "İİK'nun 40. maddesi gereğince bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durduracağından alacaklının takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muameleleri olduğu yerde durur. Bozma kararından sonra bozmaya uyularak yeni verilen ilamla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi suretiyle tahsili mümkündür. Bu şekilde devam edilebilecek ilk takipten feragat edilmeksizin başlatılan ikinci takip mükerrerlik oluşturacağı gibi usul ekonomisi ilkesine de aykırılık teşkil eder. İşlemden kaldırılmasına karar verilen... takip dosyasının derdest hale getirilmesi mümkündür" 

İlamlı takipte bozma ilamından sonra ilk takipten vazgeçmeksizin ikinci takip yapılması halinde takipte mükerrerlik söz konusu olacak olup dava konusu olayımızda da bu şekilde olduğundan sonuçta aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Hüküm : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

Mahkemece şikayetin kabulü ile İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12784 Esas sayılı dosyasındaki icra takibinin iptaline

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim