Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcranın geri bırakılması (Tehiri icra ) için verilecek süre şartlarıKanun:2004    Madde:36

Borçluya İİK 36. maddesi gereğince icra müdürünce tehiri icra amacıyla süre verilebilmesi için;

1-Borçluya icra emri gönderilmiş olmalıdır. Çünkü, ilam icraya konmamışsa, ic-ranın geri bırakılması da gerekmez.

 2-Borçlu, süresi içinde ilamı temyiz ettiğini  mahkemeden alacağı ve icra dairesine vereceği bir belge ile kanıtlamalıdır. Başka bir deyişle, takip dayanağı ilamı temyiz etmemiş olan borçlu, Yargıtaydan yürütmeyi durdurma (tehiri icra) kararı ve icra müdüründen süre isteyemez.

 3-a)Hükmedilen “para” ya da “eşya” kıymetinde icra mahkemesince kabul edilecek banka teminat mektubu... teminat olarak gösterilmiş olmalıdır.

b- Güvence (teminat) olarak sadece “hükmolunan para”nın yatırılması da (İİK. mad. 36/I) yeterli olduğundan, icranın durdurulabilmesi için ayrıca “hükmolunan para” dışında “takip harç ve giderlerinin” -özellikle, takip vekalet ücretinin- de yatırılması gerekmez.

 c)Veya, borçlunun hükmedilen para ya da eşyayı karşılayacak malı haczedilmiş olmalıdır. 

4-Borçlu, “Yargıtay’dan yürütmenin durdurulması hakkında bir karar getirmek üzere” kendisine uygun bir süre verilmesini icra dairesinden istemiş olmalıdır.

 Borçlunun bu amaçla icra dairesine başvurması için yasada bir süre öngörülmemiş olduğundan, borçlu “her zaman” icra dairesine başvurarak, kendisine “yürütmenin durdurulması kararı getirmek üzere” süre verilmesini isteyebilir.

 


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim