Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Faktoring şirketinin faturasız takip yapmasıKanun:6361    Madde:9

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı topluca değerlendirildiğinde; İcra Müdürlüğü'nün dosyasından U. Faktoring A.Ş tarafından davacı borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapıldığı anlaşılmıştır.
Şikayetçi vekili 6361 S.K.nun 9/2 maddesindeki “Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını aşamaz.” şeklindeki yasal düzenleme gereğince şikayette bulunmuş olsa da kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz nedenleri İİK 169 vd.maddelerinde gösterilmiş olup, maddi hukuka ilişkin bu talep hakkında genel mahkemelerde dava açılması gerektiği anlaşılmıştır.

Faktoring şirketi bir mal veya hizmet satışından doğmuş ve doğacak fatura ve benzeri belgelerle desteklenmeyen alacakları usule aykırı olarak satın alır ve tahsilini üstlenirse çek veya senedi ibrazı nedeniyle ödemek zorunda kalan kişi sebepsiz yere ödediği paranın geri ödenmesini istirdat davası ile talep edebilir.

Tüm bu nedenlerle davanın reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Davanın REDDİNE,
2-Peşin harcın yeterliliğine,
3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,
Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim