Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İflas erteleme "yapılacak takiplerin durdurulmasına" tedbirinin icra takibine etkisiKanun:2004    Madde:179

....  Mahkemesinin  (Ticaret) ....  esas sayılı iflasın ertelenmesi dava dosyası Başka Birimden Dosya Görüntüleme ekranından yapılan incelemede :  .........tarihli ara karar ile verilen ihtiyati tedbir kararı verildiği ve tensip veya başka ara kararda ihtiyati tedbirin kaldırıldığı veya azaltıldığına ilişkin başka karar bulunmadığı görülmüştür.

Bir örneği çıktısı alınarak dosya içerisine konulan .... tarihli ara karar ile verilen ihtiyati tedbir kararı :".... yapılmış ve yapılacak (İİK 206 .maddesi 1.sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere (6183 Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü hakkında kanuna dayalı olanları da kapsar şekilde) hangi sebebe dayanırsa dayansın icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının ve takas-mahsup, hapis ve temlik uygulamalarının ve İİK. 89/1 madde ihbarnamelerinin tedbiren durdurulmasına," şekildedir .

Borçlu şirket hakkında Ticaret Mahkemesince ihtiyati tedbir kararı ile "yapılaCAK icra takipleri ile ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamalarının DURDURULMASINA" karar verildiği, dava konusu takibinde bu tedbir kararından sonra açıldığı görülmüştür.

İhtilafın çözümü için "yapılaCAK ihtiyati hacizlerin DURDURULMASINA" tedbirinin "takip yapılamaması" şeklinde açık bir anlam taşıyıp taşımadığının tartışılması gerekmektedir.

Bunun içinde "yapılaCAK ihtiyati hacizlerin DURDURULMASINA" tedbirinin  takip açılabilmesi ancak takip talebinde bulunup icra müdürlğü esasına kaydedildikten sonra takibin durması şeklinde yorumlanmasının hukuki bir anlamının olup olmadığının tartışılması da gerekecektir. açılır açılmaz dursada sadece takibin açılabilmesi, zamanaşımını durdurmasından, takip konusu alacağın zamanında icraya konulabilmesi ve bu şekilde alacağın çok daha sonraları takibe konsa idi alacağın muvaazalı olduğu iddiası ile karşılaşıp karşılaşmayacağına kadar bir çok hukuki noktaya etki etmektedir.

Bu nedenlerle mahkemenin ""yapılaCAK ihtiyati hacizlerin DURDURULMASINA" tedbir kararının icra müdürlüğünce veya icra mahkemesince "takip yapılamamasına" şeklinde yorumlayarak işlem yapmasına imkan bulunmamaktadır.

"yapılaCAK ihtiyati hacizlerin DURDURULMASINA"şeklindeki tedbirlerin, tedbir kararı tarihinden sonra yapılacak takipler için anlamı, takip talebinde bulunulup, icra takibine başlanılması ve ancak bunun dışında hiçbir icra işlemlerinin yapılamaması şeklindedir. Bu nedenlerle şikayet yoluyla her ne kadar takibin iptaline karar verilmesi talep edilmiş ise de takibin iptali mümkün olmayıp tedbir kararı gereğince tedbir kararı devam edene kadar icra takibi duracağından takip talebinden sonraki ödeme emri düzenlenmesi ve tebliğ gibi takibin açılması sonrası tüm işlemlerin iptaline karar verilmiştir.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim