Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İtiraz incelemesinde hukuki görüş tercihine itiraz mahkemesinin temyiz mahkemesi gibi karar verebilmesi mümkün değildirKanun:2004    Madde:353

Türk hukukunun da tabi olduğu hukuk sistemlerinde üst kavram olan hukuki başvuru ya da hukukî çare ile, onun altında yer alan kanun yolu farklı kavramlardır. Örneğin, icra hukukunda şikâyet, karşı taraf dinlenmeden verilen tedbir kararına karşı itiraz birer hukukî çaredir. Ancak bunlar teknik anlamda bir kanun yolu değildir. Zira, mahkeme kararlarında kanun yolu denetiminin söz konusu olabilmesi için iki unsur önemlidir. Birincisi erteleyici etki, ikincisi aktarıcı etkidir. Yani, kanun yoluna başvuru ile kararın kesinleşmesi ertelenebilmeli ve ayrıca inceleme bir üst organa aktarılarak bir üst yargı organı tarafından incelenmesi gerekmelidir. Mahkemenin kararına karşı yine aynı mahkemeye başvurulması veya eş düzeyde bir başka mahkemeye başvurulabilmesi: bu nedenlerle bir kanun yolu denetimi sayılmaz. Bu nedenle “itiraz”bir kanun yolu olmayıp; HMK.da da kanun yolu olarak sayılmamıştır. 

(http://www.hukukmedeniyeti.org/karar/5882)


Borçlunun ödeme şartının ihlali suçunda haciz mahallinde verilen ödeme taahhütlerinin geçerli olup olmadığı hususunda yerel mahkemeler arasında çeşitli görüşler mevcut olup, itiraz edilen mahkemenin katıldığı hukuki görüşün yerinde olup olmadığını itiraz mercinin temyiz merci gibi takdir edebilmesi itiraz müessesinin niteliği gereği mümkün değildir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim