Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Adi ortaklığın tasfiyesi için yetki belgesi vermeKanun:6098    Madde:639

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde, borçlu şirketin davacı müvekkiline İstanbul ... İcra Müdürlüğünün 2014/... esas sayılı dosyası icra müdürlüğünün 31/10/2014 tarihli hesap özetine göre kesinleşmiş masraf hariç 264.507,58 TL borcu bulunduğunu, borçlu şirket ile S... Ltd.Şti arasında adi ortaklık sözleşmesi bulunduğunu, adi ortaklığın tasfiyesi sonucunda hissesine düşecek miktar için adi ortaklığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde alacağı bulunduğundan, adi ortaklığın tasfiyesi sonucunda hissesine düşecek miktar için adi ortaklığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğündeki alacağına haciz konulduğunu, ortaklardan birinin ortaklık payına haciz konulduğu takdirde BK ' nun 535/3 maddesi gereği adi ortaklık sona ereceğinden tasfiyeye geçilmesi gerektiğini ileri sürerek adi ortakık sözleşmesi gereği kurulmuş olan adi ortaklığın tasfiyesi için yetki belgesi verilmesini istemiştir.
İcra dosyası celp olunarak incelendiğinde, alacaklı tarafından borçlu hakkında İstanbul ...İş Mahkemesinin 2013/... esas 2013/... karar sayılı ve kararına dayalı olarak ilamlı takip yapıldığı anlaşılmış olup, ortaklardan birinin ortaklık payına haciz konulduğu takdirde Yeni BK ' nun 639/1f.3b maddesi gereği adi ortaklık sona ereceğinden tasfiyeye geçilmesi gerekmekle talebin kabulüne, adi ortaklığın tasfiye işlemleri için alacaklıya yetki verilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.


H Ü K Ü M : 
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Talebin KABULÜNE, adi ortaklığın tasfiye işlemleri için alacaklıya yetki verilmesine, 
2-Peşin harcın yeterliliğine,
3-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacı vekili lehine vekalet ücreti takdir ve tayinine yer olmadığına,
4-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada artan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim