Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Maaş haczi - Tebliğden sonraki bir tarihte işten çıkarılmış olması arada işleyen maaşların kesintisini ödememesi hakkı vermez - Tazminatlar dahil değildirKanun:2004    Madde:356

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/31238 karar sayılı içtihadı : "Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK'nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.İİK'nun 356. maddesi maaş ve ücretler hakkında olup emekli ikramiyesi ve tazminatlar bu madde kapsamında değerlendirilemez." şeklindedir.

İİK 356. maddesi gereğince, maaş haczi tebligatının yapıldığı tarihten sonra doğan  ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sadece maaş - ücret alacakların  
ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince üçüncü kişinin  maaşlarından ve sair mallarından alınır. 

Bu yasal düzenlemeye aykırı olarak borçlunun maaş haczi tebliğinden sonra işten ayrıldığı gerekçesiyle bu tarihler arasında icra dosyasına ödenmeyen maaş-ücret kesintilerinin tahsili talebinin icra müdürlüğünce ret edilmiş olması yasal düzenlemeye aykırı görülmüş ve icra müdürlüğünün buna ilişkin işleminin iptaline karar verilmiştir.  

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim