Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kesinleşmeden icraya konabilir - İİK 277 maddeye dayanan tasarrufun iptali ilamıKanun:6100    Madde:443
Yargıtay 12. Hukuk Dairesini 2013/4968 karar sayılı içtihadı ve 8. Hukukun 2015/17427 karar sayılı içtihadında : "6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi atfı ile uygulanması gereken   1086 sayılı HUMK'nun 443/4 (HMK. m. 367/2.) maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemezler. Buna karşılık gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara yönelik) ilamların icraya konulabilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur.
          Somut olayda, takip dayanağı ilam İİK'nun 277 ve müteakip maddelerine dayalı tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamdır. Aynı Yasa'nın 283.maddesine göre taşınmazın tasarrufun iptaline konu edilmesi, üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan borçlunun tasarrufa konu ettiği taşınmazdan alacaklıya haciz ve satışını isteyebilme hakkı verdiğinden taşınmazın aynı ile ilgili değil şahsi hak doğurucu niteliktedir." açıklandığı üzere İİK 277. maddeye dayalı olarak verilen tasarrufun iptaline ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlardan olduğundan şikayetin reddine karar verilmiştir.
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim