Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin

Ticareti usulüne aykırı terk etmekKanun:2004    Madde:337

1- İİK'nun 337/a maddesindeki ticareti usulüne aykırı terk etmek fiili, her takip için ayrı şikayet olunsa dahi koşulları bulunduğu takdirde tek suç oluşturacağı cihetle, sanığın UYAP dava listesinin kontrol edilerek İİK 337/a maddesinden herhangi bir davanın bulunup bulunmadığının tespitine,


2- İsnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerektiği cihetle,

a-Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak ticareti terke ilişkin beyanda bulunup bulunmadığının, sanığın şirketin yetkili temsilcisi olup olmadığı, yetki tarih aralığının Ticaret Sicili Memurluğundan sorulmasına, bildirilmesinin istenmesine, 

b-Vergi Dairesine müzekkere yazılarak mükellefiyetini devam edip etmediğinin , devam etmiyor ise neden  dolayı sonlandırıldığının bildirilmesi ile son beyanname örneklerinin  ve yoklama fişi örneklerinin gönderilmesinin istenmesine, 

c- Adli kolluğa müzekekre yazılarak şirketin adresinde halen faal olup olmadığının , faaliyetine son verdi ise hangi tarihte son verdiğinin  , nakil gitti ise hangi adrese nakil gittiğinin bildirilmesinin istenmesine, 


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement