Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Hesap işletim ücretinin, hesabın yalnız vadesiz işlemlerinde kullanılması ve hesap işletim maliyetine ilişkin belge ibraz edilmemesi halinde iptalini haklı gören kararKanun:6502    Madde:4

Mahkememizde görülmekte bulunan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının bankada mevcut hesabından hesap işletim ücreti adı altında kendisinden tahsil edilen masrafın iadesi amacıyla Kağıthane Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu ve hakem heyetince tüketici lehine karar verildiğini, ilgili hakem heyetinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, davalıya kullandırılan kredi öncesinde davalı tarafından imzalanan sözleşme ve ödeme planında iş bu masrafın alınacağının açıkça belirtildiğini ve davalının sözleşmeyi ve ödeme planını imzaladığını beyanla Kağıthane Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının ... tarih ve .... sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının cevap dilekçesinde Hakem Heyeti kararının haklı olduğunu,işbu davanın reddine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Kağıthane Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının ilgili dosya celp edilmiştir. İncelenmesinde; hakem heyetince 07/05/2012 tarihinde “….tüketicinin talebinin kabulüne,tüketicinin hesabından hesap işletim ücreti adı altında kesilen ücretinin iptali ile iadesine,….” yönünde karar verildiği görülmüştür. 

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;Hakem Heyeti dosyasının geldiği,davalının mevcut banka hesabında hesaba yatan nafakalara ilişkin davalıdan hesap işletim ücreti masrafı alınmış olduğu,Hakem heyeti dosyası ile dosyaya sunulan belgelerin incelenmesinden ; davalının herhangi bir ticari faaliyet yahut yatırım işlemine rastlanmadığı, hesabın yalnız vadesiz hesap işlemlerinde kullanıldığı, hesap işletim ücreti/hesap ücreti adı altında hesaba borç kaydedilen kalemlerle ilgili ne tür bir masraf yapıldığı hakkında dosyaya belge sunulmamış olduğu, bu nedenle hesaba borç kayıtlarının uygun olmadığı, verilen hakem heyeti kararının yerinde olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş ve aşağıdaki hüküm fıkrası oluşturulmuştur.
H Ü K Ü M:
1- Davanın reddine, 
2- Dava açımında yeterince harç alındığından harç alınmasına yer olmadığına, 
3- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına dair verilen karar kesin olmak üzere davacı vekili ile davalı asilin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim